1687 0

Διπλή βελόνα και χρήσεις

Ραπτική, Ραπτομηχανή

Πρόκειται για 2 βελόνα ραπτομηχανής (διπλή βελόνα) που συνδέονται με έναν  άξονα που καταλήγει σε μία πλαστική υποδοχή.   Η μία βελόνα είναι πιο μακριά από την άλλη για να μπορεί το πηνίο να » πιάσει » το νήμα κατά τη…